Pretože pohyb je pre deti dôležitý

Pretože pohyb je pre deti dôležitý
Spojili sme pohyb na súši s pohybom vo vode a prinášame vám spolu jedinečný koncept pohybových krúžkov v našom meste. Ak budete navštevovať naraz plávanie so Šťastnými rybičkami a BabyGym prinášame vám samé výhody ! Zladili sme dni a časy kurzov, aby ste mohli navštevovať obidva a ešte aj za výhodnejšiu cenu.
Deti spoločne spoznávajú kolektív, socializujú sa, budujú imunitu ešte pred nástupom do materskej školy. Pobytom vo vodnom prostredí budujeme lásku k vode, učíme sa vodu akceptovať a nakoniec ju aj milovať. Len na základe takto nadobudnutých plaveckých zručností vieme v budúcnosti z vašich detí spraviť plavcov, možno aj na vrcholovej úrovni.
Rovnako aj cvičením majú deti lepšie motorické a koordinačné schopnosti. BabyGym je zameraný na fyzický vývoj, sociálne interakcie a učenie sa prostredníctvom hry. Cvičenia sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a stimulujúce pre deti a aby poskytovali rodičom príležitosť spojiť sa so svojimi deťmi a podporiť ich rast, vývoj a rozvíjanie sociálnych a emocionálnych zručností.
Cvičenia BabyGym zvyčajne zahŕňajú kombináciu pohybových hier, hudby, tanca, cvičenia s pomôckami.
Cvičenia sú prispôsobené veku a schopnostiam detí a sú vedené kvalifikovanými inštruktormi.
BabyGym má mnoho výhod pre deti a ich rodičov.
Cvičenia pomáhajú deťom:
✨Rozvíjať svoje motorické zručnosti
✨Zlepšovať svoju koordináciu
✨Budovať svoju silu a vytrvalosť
✨Rozvíjať svoju rovnováhu
✨Zlepšovať svoju vnímavosť
✨Učiť sa o sebe a o svete okolo seba
✨Rozvíjať svoje sociálne a emocionálne zručnosti
✨Budovať vzťah so svojimi rodičmi
✨Užívať si zábavu a hry
Tešíme sa na nových kamarátov.
Facebook

Pridajte sa k nám!

Vyplňte formulár a pridajte sa k nám… 

Facebook

Pridajte
sa k nám!

Stačí kliknúť, vyplniť formulár a odoslať...