Prihláška

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on whatsapp
WhatsApp

Pridajte sa k nám!

BabyGym

Prihláška:

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č.18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Rodičia týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ „BabyGym  “ poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on whatsapp
WhatsApp
Facebook

Pridajte
sa k nám!

Stačí kliknúť, vyplniť formulár a odoslať...